Internett – fra kjekt å ha til kritisk infrastruktur

Internett binder verden sammen, gjør oss mer effektive, men har også gjort oss mer sårbare. Hvem skal ha ansvaret for sikkerheten? var temaet på FFI-forum denne uken. Ill.foto: Colourbox.com

Internett binder verden sammen, gjør oss mer effektive, men har også gjort oss mer sårbare. Hvem skal ha ansvaret for sikkerheten? var temaet på FFI-forum denne uken. Ill.foto: Colourbox.com

Internett har mange fordeler. Det har ført til bedre effektivitet, økt samhandling, og mer og bedre kommunikasjon. Internett har gått fra å være kjekt å ha, til å bli kritisk infrastruktur, sa forsker Janne Hagen på FFI-forum som ble arrangert av Forsvarets forskningsinstitutt i Oslo militære samfund tirsdag denne uken. Tema var samfunnssikkerhet i en digital tidsalder.

Men Internett har også noen skyggesider, sa Janne Hagen. Blant dem er økt kriminalitet, ID-tyveri, en svak sikkerhetskultur hos offentlige og private virksomheter, mangel på kunnskap om trusler og beskyttelse, og et fragmentert statlig ansvar for IT-sikkerhet. Informasjonssikkerhet er en utfordring for staten, sa hun. Også forsker Kjell Olav Nystuen innledet om informasjonssikkerhet. Alle samfunnskritiske funksjoner er i dag avhengig av informasjonsteknologi, sa han. Elektronisk kommunikasjon utgjør navet i disse funksjonene. Alle preges av sårbarheter. Han mente også at samfunnet ukritisk jager etter funksjonalitet og anvendelse av ny teknologi, mens sikkerhetsperspektivet blir sett på som noe spesialister tar seg av.

Hva gjør vi så med sikkerhetsutfordringene på nett?

Erland Løkken, direktør i Næringslivets sikkerhetsråd, mente at cybersikkerhet er et sivilt anliggende, og at cybersikkerhet ikke må være en hemmelig tjeneste for staten. Det må etableres et senter med mandat til å koordinere private og offentlige aktører for forebyggende og avgrensende tiltak, sa han. En løsning kan være å gi én minister ansvaret for informasjonssikkerheten i Norge, i stedet for flere ministre slik det er i dag, sa Janne Hagen, selv om ideen fikk mye motbør etter at den ble presentert av Willoch-utvalget som skrev NOU-rapporten “Et sårbart samfunn” i 2000.

Styreleder i FFI og tidligere landsbruksminister i Willochs regjering fra 1981-83, Johan C. Løken, mente man må forlate tankegangen om ett eget departement med ansvaret for IT-sikkerheten. Hvis man skal plassere ansvaret for IT-sikkerhet innen statsforvaltningen, må det legges til Statsministerens kontor, mente han, og henviste til at det der er en ledig statsråd som kan ta på seg jobben: – Send saken til Schjøtten! sa han.

Og løsning nummer tre fra FFI-forum denne uken: Organisering er et blindspor. Bruk økonomiske incentiver i stedet for å gi økt robusthet, kom det fra salen.

Legg gjerne til kommentarer, nyanseringer eller rettinger i kommentarfeltet under.

This entry was posted in Internettsikkerhet and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Internett – fra kjekt å ha til kritisk infrastruktur

  1. Klarte ikke å la være, var nødt til å skrive en kommentar :-) Finner det merkelig at man diskuterer plassering av ansvar, og i liten grad diskuterer mandat, budsjett og myndighet for sikkerhet. Plassering av ansvar bør da ikke være den største utfordringen? Linken peker til min bloggpost:
    http://securitynirvana.blogspot.com/2011/04/sikkerhetsansvaret.html

  2. Pingback: FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI-FORUM om samfunnssikkerhet | Pressekontakter.no

Comments are closed.