Beredskapskonferansen 2013 – Et endret trusselbilde

Godt over 200 deltakere var til stede da Beredskapskonferansen 2013 ble arrangert 29. og 30. mai i Stavanger. “Et endret trusselbilde” var tema for konferansen, som samlet store deler av oljebransjen og representanter fra sikkerhet- og forsvarssektorene.

Angrepet på det delvis Statoil-eide anlegget i In Amenas i Algerie sjokkerte en hel nasjon. Til tross for at oljebransjen har fokusert på sikkerhet i en årrekke, er det grunn til å tro at denne hendelsen åpnet øynene ytterligere for de virksomhetene som kanskje betyr aller mest for at norsk økonomi fortsetter å gå bra.

Økt fokus på beredskap
Fokuset på beredskap har økt de siste årene, blant annet som et resultat av hendelsene 22. juli og granskingene i etterkant. Beredskapskonferansen ønsker å øke kunnskapen rundt beredskap på tvers av offentlige og private aktører slik at beredskapsarbeidet i Norge blir best mulig. Dette er også en vinkling som er svært viktig for oss i NSM.

Statsekretær Eirik Øwre Thorshaug i Forsvarsdepartementet trakk frem viktigheten av forebygging i sin innledning.

- Beredskap handler mye om forebygging. Beredskap handler om det som ikke har skjedd fordi det ble forhindret. Men verden er ikke så enkel at all risiko kan forebygges. Dessuten må risiko forstås og erkjennes, sa Thorshaug. Statssekretæren trakk også frem viktigheten av å øve oftere, mer relevant og målrettet, og jevnlig, noe oljebransjen har vært gode på. Samtidig vil det alltid være beredskapsutfordringer.

Avslutningsvis trakk Thorshaug frem datakriminalitet og trusler i det digitale rom.

- Jeg tror cybertrusselen er noe vi snakker for lite om. Det finnes for eksempel enkel tilgjengelig teknologi som kan lese av eposten til dere alle sammen. Det er en risiko vi må erkjenne, sa statssekretæren.

NSM og Cyberforsvaret på plass
Både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret stilte med sine toppsjefer, og deltakerne fikk dermed en grundig innføring i de utfordringene vi står ovenfor i det digitale rom.

- Truslene i det digitale rom er mange og varierte, fra andre lands myndigheter som er ute etter å forbedre sin geopolitiske posisjon, via private selskaper ute etter å tilegne seg informasjon, til såkalte “script kiddies”, som lager mye støy og gjør det vanskeligere å oppdage de alvorlige hendelsene. Det er allikevel viktig å fokusere på sårbarhetene som gjør det mulig for trusselaktørene å nå de verdiene vi ønsker å beskytte, sa NSM-direktør Kjetil Nilsen.

Generalmajor Roar Sundseth i Cyberforsvaret trakk frem usikkerheten om hva fremtiden vil bringe innenfor cybersikkerhet og hvilke trusler som lurer.

- Cyberdomenet er et menneskeskapt domene like viktig som land, sjø, luft og verdensrom. Trusler mot våre datasystemer er en av de alvorligste trusler mot vår nasjonale sikkerhet. Cyberdomenet er også en arena for krigføring og de fleste land har etablert en militær kapasitet i dette domenet. Det råder en internasjonal usikkerhet om hvordan dette vil utvikle seg, men Norge har gode forutsetninger for å lykkes, med god økonomi og god teknologisk kompetanse, sa Sundseth.

I tillegg til Thorshaug, Nilsen og Sundseth, holdt både Kåre Willoch, Jon Lea fra DSB, Jan Hauge fra Den Norske Opera og Ballett, Magnus Håkenstad fra Forsvarets Høyskole/Institutt for Forsvarsstudier, Kristin Bergersen fra Justis- og beredskapsdepartementet, Jarle Øversveen fra Hovedredningssentralen i Sør Norge og Rikke Lind fra Redningsselskapet innlegg på konferansens første dag.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.