Høring om endringer i eForvaltningsforskriften

NSMs høringssvar om eForvaltningsforskriften

NSMs høringssvar om eForvaltningsforskriften

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har høring om endringer i eForvaltningsforskriften. Denne høringen har frist i dag og NSM har vært direkte høringsinstans.

NSM har besvart høringen og regner med at vårt og andre innkomne høringssvar vil bli har blitt publisert på høringens hjemmeside. Om noen ønsker å lese NSMs høringssvar, er det bare å trykke på lenken i innlegget.

2013-09-24: Oppdatert peker til høringsuttalelser.

About Lars Olaussen

Lars Olaussen er sjefingeniør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, avdeling for teknologi, seksjon for kryptoutvikling. Hans ansvarsområde er råd- og veiledning og krav- og tiltaksutvikling innen elektronisk identifikasjon, kryptoløsninger og nøkkelforvaltning for beskyttelse av lavgradert og annen sensitiv, men ugradert informasjon.
This entry was posted in forvaltningen, Informasjonssikkerhet. Bookmark the permalink.