Sikkerhet med krypto på 1-2-3-4 og 5

Oktober er som kjent Nasjonal sikkerhetsmåned og NSM har vært på høstjakt rundt om i det ganske land og holdt presentasjoner om sikkerhetstilstanden og -mekanismer. Mitt bidrag til dette har vært et foredrag om krypto med tittelen «Sikkerhet med krypto på 1-2-3-4 og 5», og som lovet på foredragene blir presentasjonen lagt ut i sin helhet her på bloggen. Presentasjonen begynner med dette innlegget, så kommer de neste sidene i presentasjonen i de påfølgende innleggene.

  1. Kryptografiske sikkerhetsfunksjoner
  2. Harddiskkryptering
  3. Kryptert minnepinne
  4. Sikker fjerntilgang
  5. Kryptert epost

Sikkerhet med krypto på 1-2-3-4 og 5

Ill: NSM

Ill: NSM

Krypto og kryptografiske sikkerhetsmekanismer er en forutsetning for elektronisk informasjonssikkerhet. Det eneste som kan kompensere for elektronisk informasjonssikkerhet er fysiske sikkerhetsmekanismer. Men i en stadig mer mobil verden og mer kommunikasjon med andre, er ikke dette praktisk mulig eller ønskelig. Derfor må elektroniske sikkerhetsmekanismer benyttes; altså krypto.

Krypto benyttes hele tiden til ulike funksjoner, hvor de fleste heldigvis er skjult for brukeren.

Og, når jeg snakker om krypto mener jeg ikke bare det tradisjonelle «konfidensialitetsbeskyttelse» eller «hindre uønsket avlesing», men alle kryptografiske sikkerhetsfunksjoner.

For eksempel benyttes krypto ved oppstart av et system for å autentisere en bruker, og ikke bare for å skjule passordet mot eventuelle avlyttere, men også for å forhindre at en tidligere pålogging avspilles for å forfalske en ny pålogging.

About Lars Olaussen

Lars Olaussen er sjefingeniør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, avdeling for teknologi, seksjon for kryptoutvikling. Hans ansvarsområde er råd- og veiledning og krav- og tiltaksutvikling innen elektronisk identifikasjon, kryptoløsninger og nøkkelforvaltning for beskyttelse av lavgradert og annen sensitiv, men ugradert informasjon.
This entry was posted in Informasjonssikkerhet, Kryptografi. Bookmark the permalink.

One Response to Sikkerhet med krypto på 1-2-3-4 og 5

  1. Pingback: NSM anbefaler STARTTLS | Sikkerhetsbloggen

Comments are closed.