Over-kommuniser!

Skjønner ikke sjefen hva du sier? Eller synes han sikkerhet er mas og ikke «core business»? Du kommuniserer trolig feil. Foredrag og foredragsholdere her i San Francisco har pekt på behovet for å få toppsjefene på banen i sikkerhetsarbeidet.

Hvordan få sikkerhetsbudsjettet ditt igjennom? spurte John B. Dickson. Sikkerhet er fjernt for de fleste. Og sikkerhetsfolk har en tendens til å krisemaksimere små ting, mens ledelsen er opptatt av for eksempel situasjonen i Ukraina. Se vekk fra de små tingene, se det store bildet, og sett deg inn i situasjonen til sjefen, sa han.

Dessuten: Bruk suksesshistorier for det de er verdt, og «overkommuniser», sa Dickson. Du ser foredraget her.

Også Sari Stern Green holdt foredrag om kommunikasjon på konferansen. Ord betyr faktisk noe, sa han. Vanlig språk, uten masse faguttrykk og andre forstyrrelser, er den beste måten å uttrykke deg på, sa han. Gjør det enkelt, skriv korte setninger, la unødvendige ord fare. Bruk positive ord som er tilpasset det målgruppen tenker. Og bruk klart språk (her er nok det norske prosjektet Klarspråk den nærmeste til å gi råd for nordmenn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.