Sikkerhet på person-, bedrift- og nasjonalt nivå

SxSW Interactive i Austin, Texas er en av verdens største samlingspunkter for teknologi- og kommunikasjonsinteresserte. Med 30.000 deltakere og mer enn 800 foredrag og debatter, har konferansen blitt en arena der trender som Twitter har slått an og blitt spredd globalt.

I løpet av det siste året har avsløringene til Edward Snowden styrket bevisstheten til sikkerhet i samfunnet, både i Norge og globalt. Derfor har det også vært flere foredrag der datasikkerhet har vært på dagsordenen.

Journalister med personsikkerhetsfokus
I paneldebatten “Syrian Electronic Army wuz here” var flere hackede mediebedrifter representert. Finansmagasinet Forbes ble hacket av SEA gjennom en utspekulert phishing-epost, og det samme ble nettstedet DailyDot.

Panelet brukte betydelig tid på å snakke om hvordan de som journalister nå har tatt i bruk sikkerhetsmekanismer som kryptert epost og “deep web” når de intervjuer kilder, spesielt i saker som omhandler hacking. Samtlige erkjente at de hadde vært naive i sin bruk av nettjenester som Skype, og var nå adskillig mer bevisste sine egne sårbarheter. En av paneldeltakerne gikk faktisk så langt som å si at den aller sikreste og mest anonyme kommunikasjonstjenesten i dag var å bruke god, gammeldags brevpost, noe hun også gjorde i enkelte saker.

Snowden etterlyser bransjesikkerhet
Et av årets trekkplastre på konferansen var et intervju med den tidligere NSA-ansatte Edward Snowden, som nå har midlertidig asyl i Russland. Intervjuet ble videooverført, etter sigende gjennom syv proxy-servere, og var av svært dårlig teknisk kvalitet, både lyd- og bildemessig. Hele intervjuet kan sees i sin helhet, blant annet på Mashable sine nettsider.

Snowden

Snowden, som har gjennomført få intervjuer etter sin flukt fra USA, snakket overraskende lite om sin egen situasjon og om han var en varsler eller ikke. Han etterlyste derimot at leverandører av tjenester som folk flest bruker, som Google og Facebook, designer sine tjenester så de er sikre, ikke med bakdører som kan brukes av for eksempel etterretningstjenester. Snowden og intervjuerne nevnte SSL og HTTPS som enkle løsninger som kan beskytte brukerne av denne typen tjenester, og mente at alle sikkerhetsinnstillinger burde være skrudd på i utgangspunktet, og ikke noe man må velge å aktivere. På denne måten kan brukerne være sikrere på at deres personlige opplysninger ikke kommer på avveie.

Aftenposten har skrevet en omfattende sak om intervjuet.

Innovasjonsønske fra det amerikanske forsvarsdepartementet
Mens amerikanske journalister tenker på personsikkerhet og Snowden ga ansvaret til tjenesteleverandørene, er det amerikanske forsvardepartementet (DoD) i Austin med et ønske om mer innovasjon fra private og offentlige aktører.

Robert Gold fra DoD, med den omfattende tittelen “Director, Information Systems & Cyber Security Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology & Logistics” presenterte en rekke initiativ departementet har oprettet for å kunne håndtere dataangrep. Sentralt i departementets strategi står offentlig-private samarbeid, både med private aktører innenfor cybersikkerhet, der DoD støtter flere aktører, og et omfattende samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner i landet.

På en konferanse som tradisjonelt har dreid seg om hva som blir “det neste store” innenfor kommunikasjon, er det gledelig at sikkerhet og hacking har fått en så stor plass som under årets konferanse. Det er liten grunn til å tro at dette fokuset vil bli mindre i det neste utgavene av SxSW, noe som ytterligere er med på å øke sikkerhetsfokuset blant deltakere som kanskje er blant de mest innovative i verden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.